Autoala Raskaskalusto

Etäkoulutuksessa saavutettavat kustannussäästöt ovat merkittävät. Enää ei tarvitse matkustaa ja majoittua välttämättä koulutuspaikkakunnalle. Kaikki koulutustapahtumat voidaan myös nauhoittaa jälkeenpäin hyödynnettäviksi. Toinen jo soveltamamme alue on mekaanikon ja teknisen tuen reaaliaikainen kommunikointi. Tukihenkilö saa videokuvaa kohteesta ja asentajalla on koko ajan molemmat kädet vapaana työn tekoon. Koko työmaalla tapahtuva sessio saadaan tarpeen mukaan välitettyä kaikille osapuolille maahantuojasta vaikka valmistajaan. Nauhoitettu tapahtuma taas voi hyödyttää kaikkia mekaanikkoja vastaavissa tehtävissä ympäri maailmaa. Uusille kokemattomille asentajille järjestelmä tarjoaa myös merkittävää apua.

Juha Merta, KAO tekniikka ja liikenne

Luonnonvara-ala Motohead hanke

Hankkeen tavoitteena on hankkia ja ottaa käyttöön opetuksen toteuttamiseen simulaattoreita, erilaisia virtuaalisia sovelluksia ja välineitä sekä pilotoida niiden käyttöä opetuksessa. Hankittavista simulaattoreista on kaksi Ponssen metsäkoneen ja kolme John Deeren metsäkoneen simulaattoria. Etäohjaustyökalujen avulla on tarkoitus tavoittaa eri yrityksissä olevat metsäkonealan opiskelijat. Etäohjauksen avulla opiskelijaa voidaan ohjata työelämässä silloin kun opiskelijan tilanne sitä vaatii, opettajan olinpaikasta riippumatta. Etäohjauksen avulla järjestettävä opetus mahdollistaa metsäkonealalla hajallaan työskentelevien opiskelijoiden riittävän ohjauksen työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Etäohjaustyökaluina toimivat opiskelijoilla tabletit, virtuaalilasit ja puhelimet.

Osmo Manninen, KAO Luonnonvara-ala