Edukai Oy

Remote Services

Business ID: 1560488-6

Opintie 3 (building Oppi 4)
87100, Kajaani, Finland
Phone +358 44 797 0776
email remote.services(at)edukai.fi

Ari Kananen

Head of Development
+358 44 797 0776
ari.kananen(at)edukai.fi

Jukka Kettunen

Project manager
+358 40 619 0587
jukka.kettunen(at)edukai.fi